New poster hp7!!!! Voldemort Lucius Bellatrix Narcissa

posted on 15 Jun 2011 08:53 by voldemortz in hpnews
 
wow
ลงรูปผ่านโทรศัพท์ไม่ได้แฮะ T_T

Comment

Comment:

Tweet

โฮกกกกกกกกกกกกกก ลูซังไปยืนเคะแตกส์อยู่ข้างหลัง..
ข้างหลัง.....ทอม (ไม่ไหวกับหน้ารังผึ้งของพี่โวลแกจริงจัง ;w;)

#1 By #11 on 2011-07-20 19:46